System radarowy TASR

TASR (Terminal Air Surveillance Radar) czyli Radar Kontroli Obszaru zapewnia pełną kontrolę nad przestrzenią powietrzną spełniając wymagania jednocześnie kontroli obszaru i kontroli zbliżania, płynnie przy tym wspierając ogólną świadomość sytuacji (zarówno obrony powietrznej jak i kontroli ruchu lotniczego) poprzez wymianę informacji w standardzie ASTERIX. Dodatkowo zwartość konstrukcji zwiększa elastyczność operacyjną umożliwiając radarowi pierwotnemu i schronowi operacyjnemu działa niezależnie lub w pełni zintegrowanie.

 

 

SPECYFIKACJA

Radar pierwotny (PSR)

Zasięg 110 km, cel 2 m2, PD = 90%
Pasmo-S – częstotliwość od 2,7 do 2,9 GHz
Technologia ciała stałego – wbudowana odporność
Pokrycie do 7 600 m wysokości 

Monopulsacyjny radar wtórny (MSSR)

Zasięg 370,4 km
Tryby 1,2 ,3/A, C, 4, 5, S, kompatybilny z ADS-B
Pokrycie do 1 5240 m wysokości

 

MOŻLIWOŚCI TRANSPORTOWE

Wersja mobilna TASR wykorzystuje kołowe systemy manewrowe i dwie ciężarówki do transportu utwardzonymi i nieutwardzonymi drogami.

Wersja transportowa TASR jest przystosowana do załadowania na przystosowaną przyczepę lub ciężarówkę. Obie wersje mogą być przewożone drogą lotniczą przez dwa samoloty C130.

 

ROZKŁADANIE I INSTALACJA

TASR szybko przechodzi ze stanu transportowego do operacyjnego. Przy pomocy czteroosobowego przeszkolonego personelu kontrola proceduralna może rozpocząć się w czasie poniżej 1 godziny, a normalna praca radaru w czasie poniżej 5 godzin.

 

WYKAZANA SKUTECZNOŚĆ W PRZESZŁOŚCI

Radary firmy Harris wspierały operacje wojskowe i pokojowe od II Wojny Światowej po Operację Enduring Freedom / Iraqi Freedom. Nasze najnowsze produkty mobilnej kontroli przestrzeni powietrznej oparte na technologii stałych półprzewodników są obecnie rozmieszczone na całym świecie oferując elastyczność zastosowań i spełniając wymagania nadchodzących wyzwań.

 

DOSKONAŁOŚĆ WSPARCIA KLIENTA

Harris odznacza się najwyższej klasy produktami i dynamicznie reagującym wsparciem klienta. Sukces użytkownika osiągamy poprzez szkolenia z obsługi,  zdalne monitorowanie Wbudowanego Testu (Built in Test, BIT) oraz dostęp klienta do takich narzędzi jak WebCITIS (współpraca online z ekspertami Harrisa) czy śledzenie online napraw gwarancyjnych. Harris dostosowuje wsparcie logistyczne do wymagań klienta począwszy od podstawowej gwarancji rocznej (dołączonej do każdego nowo dostarczonego systemu) do Zakontraktowanego Wsparcia Logistycznego (Contracted Logistics Support, CLS) lub umowę ramową Basic Ordering Agreement (BOA). Żywotność części jest monitorowana poprzez okresowe analizy każdego systemu w celu zapewnienia dostępności części przez cały okres cykl życia produktu.

 

Początek strony