Kontenerowy warsztat służby czołgowo – samochodowej KWS.CS-03

KWS CS 03zd2Kontenerowy warsztat służby czołgowo-samochodowej typu KWS.CS-03 jest przeznaczony do szybkiego i sprawnego przygotowania w warunkach polowych lub stacjonarnych stanowiska obsługowo-remontowego samochodów ciężarowo-osobowych wysokiej mobilności eksploatowanych w Siłach Zbrojnych. Charakteryzuje się on mobilnością, łatwością rozkładania
i stabilnością konstrukcji. Jest przystosowany do użytkowania w zróżnicowanych warunkach klimatycznych (dla klimatu umiarkowanego – zimnego) oraz różnorodnych zewnętrznych warunkach oświetleniowych.

Czytaj więcej...

Kontener warsztatowy typu KWU.20-W1

KWU 20 W1zd1Kontener warsztatowy uzbrojenia typu KWU.20-W1 jest przeznaczony do szybkiego i sprawnego przygotowania stanowiska obsługowo-remontowego sprzętu uzbrojenia w warunkach polowych lub stacjonarnych. Kontener ten jest zbudowany w oparciu o konstrukcję 20-stopowego bazowego kontenera przeładunkowego BKW.20-W1, zbudowanego wg norm ISO. Charakteryzuje się wysoką mobilnością oraz łatwością rozkładania i przygotowania do pracy.

Czytaj więcej...

Kontener magazynowy KWS.CS-M3

KWS CS M3zd1Kontener magazynowy typu KWS.CS-M3 jest przeznaczony do szybkiego i sprawnego przygotowania w warunkach polowych lub stacjonarnych stanowiska obsługowo-remontowego dla samochodów  ciężarowo-osobowych wysokiej mobilności eksploatowanych w Siłach Zbrojnych. Kontener ten jest zbudowany w oparciu o konstrukcję 20-stopowego bazowego kontenera przeładunkowego BKP.20-M3, wykonanego wg norm ISO. Charakteryzuje się on mobilnością, łatwością rozkładania i stabilnością konstrukcji.

Czytaj więcej...

Kontenerowy warsztat uzbrojenia typu KWU.20-01

KWU20 01zd1mKontenerowy warsztat uzbrojenia typu KWU.20-01 jest przeznaczony do kompleksowego zabezpieczenia obsługiwania i remontu sprzętu uzbrojenia w warunkach stacjonarnych i polowych. Zbudowany jest w oparciu o konstrukcję podstawowego 20-stopowego kontenera BKW.20-01 typu 1C wg szeregu wymiarowego i klasyfikacji norm ISO. Kontener jest zunifikowany z kontenerowym systemem nadwozi wymiennych i podwozi transportowych stosowanych w Siłach Zbrojnych.

Czytaj więcej...

Kontener dowódczo-sztabowy KDS.ŁC-02

KDS LC 1aKontener dowódczo-sztabowy typu KDS.ŁC-02 firmy Armpol sp. z o.o. zabezpiecza kompleksowo w warunkach polowych pracę sztabową dla 12 ÷ 16 osób funkcyjnych na stanowiskach dowodzenia różnych szczebli. Kontener ten zbudowany jest w oparciu o konstrukcję podstawowego 20-stopowego kontenera 1C wg norm ISO. Kontener jest zunifikowany z kontenerowym systemem nadwozi wymiennych i podwozi transportowych stosowanych w Siłach Zbrojnych.
Charakteryzuje się on mobilnością, łatwością rozkładania i stabilnością konstrukcji.

Czytaj więcej...

Strona 1 z 2

Początek strony